Kortteli

Penttilänrannan monisukupolviasumisen kortteli on valmistumassa Joensuun Penttilän kaupunginosaan. Vuorovaikutteinen yhteiskehittelyperiaatteella toteutettu monisukupolvikorttelin suunnittelu käynnistyi syksyllä 2014. Yhteistyökumppaneina oli kaksi rakennuttajaa, Setlementtiasunnot Oy ja Joensuun Kodit Oy sekä Joensuun kaupunki edustajinaan kaupunkisuunnittelu ja sote-alan toimijat. Tarkoituksena oli kehittää sekä kustannustehokas ja vaikuttava että yhteisöllisyyttä ja yhteisön taitoja ja resursseja hyödyntävä toimintamalli. Penttilänrannan monisukupolvikortteli oli mukana Valtionvarainministeriön Kuntakokeilut -hankkeessa vuosina 2014-2016.

Penttilänrannan Monisukupolvikortteliin tulee kuusi vuokra-asumiseen tarkoitettua rakennusta, joista neljä rakennuttaa Setlementtiasunnot Oy ja kaksi Joensuun Kodit Oy. Korttelin yhteistilat on keskitetty lähimpänä joenrantaa sijaitsevan rakennuksen pohjakerrokseen. Keskittämällä korttelin yhteistilat niistä saatiin isommat, laadukkaammat ja monipuolisemmat.

Joensuun Kodit Oy on Joensuun kaupungin täysin omistama kiinteistöosakeyhtiö (vuokrataloyhtiö). Yhtiö omistaa, ylläpitää, vuokraa ja rakennuttaa vuokrataloja ja vuokra-asuntoja.

Yhtiön tehtävänä on tarjota kysyntää vastaavia kohtuuhintaisia, laadultaan hyvätasoisia vuokra-asuntoja, jotka soveltuvat asukkaiden ja asiakkaiden kulloiseenkin elämäntilanteeseen.

Asuntoja, yhteensä lähes 4 700 kpl, on kantakaupungin lisäksi Enossa, Uimaharjussa, Heinävaarassa, Kiihtelysvaarassa, Tuupovaarassa sekä Hammaslahdessa ja Reijolassa.

Setlementtiasunnot logo

Setlementtiasunnot Oy on yhteisöjen rakentaja, asumisen palvelujen moniosaaja ja yhteiskunnallisesti kestävän asumisen tuottaja. Setlementti tuo asumiseen ihmiskeskeisyyttä, ihmisten taitojen ja osaamisen tunnistamista sekä erilaisuuden hyväksymistä. Setlementtiasunnot Oy:n yhteensä 1500 vuokra- ja asumisoikeuskodissa asuu lähes 2200 asukasta.